Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-23 09:49:15 Opinie i uchwały RIO / Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie planowanej kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Paulina Kopytowska Publikacja artykułu
2019-01-23 09:47:25 Opinie i uchwały RIO / Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania planowanego w uchwale budżetowej na 2019 rok deficytu Paulina Kopytowska Publikacja artykułu
2019-01-23 09:46:04 Opinie i uchwały RIO / Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Rusinów na lata 2019-2022 Paulina Kopytowska Publikacja artykułu
2019-01-23 09:44:39 Opinie i uchwały RIO / Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu dla Gminy Rusinów na 2019 rok Paulina Kopytowska Publikacja artykułu
2019-01-23 09:44:24 VII kadencja / Opinia Składu Orzekającego RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Paulina Kopytowska Przeniesiono
2019-01-23 09:44:24 VII kadencja / Opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016. Paulina Kopytowska Przeniesiono
2019-01-23 09:44:24 VII kadencja / Opinia Składu Orzekającego RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2018 - 2022. Paulina Kopytowska Przeniesiono
2019-01-23 09:44:24 VII kadencja / Opinia Składu Orzekającego RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Paulina Kopytowska Przeniesiono
2019-01-23 09:44:24 VII kadencja / Opinia Składu Orzekającego RIO o możliwości spłaty pożyczek długoterminowych przez Gminę Rusinów. Paulina Kopytowska Przeniesiono
2019-01-23 09:44:24 VII kadencja / Opinia Składu Orzekającego RIO o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przez Gminę Rusinów. Paulina Kopytowska Przeniesiono