Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-08 13:23:58 Inwestycje wpływające na środowisko / Postanowienie Wójta Gminy Rusinów o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi powiatowej Rusinów - Brogowa - Janików" Paulina Kopytowska Publikacja artykułu
2018-11-08 12:53:13 Rok 2018 / Uchwała Nr XXIX/216/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 roku Paulina Kopytowska Edycja artykułu
2018-11-08 12:53:01 Rok 2018 / Uchwała Nr XXIX/215/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 roku Paulina Kopytowska Edycja artykułu
2018-11-08 12:52:48 Rok 2018 / Uchwała Nr XXIX/214/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 roku Paulina Kopytowska Edycja artykułu
2018-11-08 12:52:33 Rok 2018 / Uchwała Nr XXIX/213/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 roku Paulina Kopytowska Edycja artykułu
2018-11-08 12:52:01 Rok 2018 / Uchwała Nr XXIX/212/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 roku Paulina Kopytowska Edycja artykułu
2018-11-08 12:51:45 Rok 2018 / Uchwała Nr XXIX/211/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 roku Paulina Kopytowska Edycja artykułu
2018-11-08 12:50:08 Rok 2018 / Uchwała Nr XXIX/216/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 roku Paulina Kopytowska Publikacja artykułu
2018-11-08 12:49:03 Rok 2018 / Uchwała Nr XXIX/215/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 roku Paulina Kopytowska Publikacja artykułu
2018-11-08 12:47:50 Rok 2018 / Uchwała Nr XXIX/214/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 roku Paulina Kopytowska Publikacja artykułu