Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików

2018-10-02 12:03:52
Postanowienie Wójta Gminy Rusinów o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi powiatowej Rusinów - Brogowa - Janików"

2018-11-08 13:23:58
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

2018-11-14 14:21:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Rusinów w wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Rusinów-Brogowa-Janików

2018-12-07 14:51:07
Decyzja Wójta Gminy Rusinów o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-12-07 14:52:58
Obwieszczenie Starosty Przysuskiego dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików

2019-01-29 08:22:22
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzeń wodnych w ramach realizacji przedsięwzięcia dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 3311W Rusinów-Brogowa-Janików.

2019-01-31 10:05:13