Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów - etap II - Nieznamierowice

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów - etap II - Nieznamierowice 
2013-02-06 12:33:12
Wykaz nieruchomości Gminy Rusinów przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości Gminy Rusinów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
2013-08-02 13:29:07
Obwieszczenie o uchwaleniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Nieznamierowic

Obwieszczenie o uchwaleniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Nieznamierowic 
2013-10-01 08:32:39
Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Krzesławic

Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Krzesławic 
2013-10-01 08:34:04
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów - etap II - NIEZNAMIEROWICE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów - etap II - NIEZNAMIEROWICE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
2013-11-26 14:14:03
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rusinów do roku 2020

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rusinów do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

2017-01-10 08:24:51
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5, 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2098 ze zmianami informuję o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2018-08-03 10:31:18