Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opinia Składu Orzekającego RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Uchwała Nr Ra.56.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Rusinów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. 

2018-01-30 14:16:55
Opinia Składu Orzekającego RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu.

Uchwała Nr Ra.55.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Rusinów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu. 

2018-01-30 14:14:29
Opinia Składu Orzekającego RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2018 - 2022.

Uchwała Nr Ra.467.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rusinów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022. 

2018-01-30 14:10:55
Opinia Składu Orzekającego RIO o projekcie uchwały Budżetowej Gminy Rusinów na 2018 rok.

Uchwała Nr Ra.466.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rusinów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu. 

2018-01-30 14:08:23
Opinia Składu Orzekającego RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Uchwała Nr Ra.329.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rusinów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury. 

2018-01-30 14:04:57
Opinia Składu Orzekającego RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

Uchwała Nr Ra.220.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rusinów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016.

2018-01-30 14:01:07
Opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.

Uchwała Nr Ra.161.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rusinów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016. 

2018-01-30 13:58:07
Opinia Składu Orzekającego RIO o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przez Gminę Rusinów.

Uchwała Nr Ra.114.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przez Gminę Rusinów. 

2018-01-30 13:55:59
Opinia Składu Orzekającego RIO o możliwości spłaty pożyczek długoterminowych przez Gminę Rusinów.

Uchwała Nr Ra.113.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczek długoterminowych przez Gminę Rusinów. 

2018-01-30 13:52:11
Opinia Składu Orzekającego RIO o prawidłowości planowanej przez Gminę Rusinów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Uchwała Nr Ra.96.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Rusinów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

2018-01-30 13:47:13