Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu dostraczania wody i odprowadzania scieków na terenie gminy Rusinów

2019-01-15 09:53:08
Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjecia Wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020

2019-01-15 09:50:48
Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rusinów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rusinów na rok 2019

2019-01-15 09:49:18
Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

2019-01-15 09:48:14
Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusinów na lata 2018-2022

2019-01-15 09:46:30
Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 roku

Uchwała budżetowa Gminy Rusinów na 2019 rok

2019-01-15 09:43:18
Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusinów na lata 2019-2022

2019-01-15 09:41:20
Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach programu oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2019-01-15 09:38:37
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie ustanowienia pragramu osłonowego w zakresie programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2022 

2019-01-15 09:36:14
Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Rusinów w 2019 roku

2019-01-15 09:18:11