Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany w Regulaminie dostarczania wody na terenie Gminy Rusinów
2015-01-08 15:32:47
Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rusinów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rusinów na rok 2015
2015-01-08 15:22:41
Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusinów na rok 2015 
2015-01-08 15:17:29
Uchwała Nr XXXVII/207/14 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 03 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 
2014-11-26 13:34:09
Uchwała Nr XXXVII/206/14 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 03 listopada 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działki nr 2735 położonej w obrębie ewidencyjnym Rusinów
2014-11-26 13:31:25
Uchwała Nr XXXVII/205/14 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 03 listopada 2014 roku

w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok 
2014-11-26 13:22:41
Uchwała Nr XXXVII/204/14 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 03 listopada 2014 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014-11-26 13:20:26
Uchwała Nr XXXVII/203/14 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 03 listopada 2014 roku

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
2014-11-26 13:14:32
Uchwała Nr XXXVII/202/14 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 03 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2016
2014-11-17 01:58:07
Uchwała Nr XXXVII/201/14 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 03 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany załącznika do uchwały zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Rusinów
2014-11-17 01:54:13