Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w drodze bezprzetargowej

2016-12-08 08:48:02
Zarządzenie Nr 78/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Rusinów

2016-12-08 08:45:13
Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rusinów

2016-12-02 14:53:07
Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej z wykorzystania dotacji przekazywanych przez Gminę Rusinów dla Niepublicnej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach oraz Niepublicznego Przedszkola w Nieznamierowicach w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku przy uwzględnieniu wyników kontroli za okres od 01.09.2014 do 31.08.2015 r.

2016-02-19 12:50:15
Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Rusinowie

2016-02-19 11:27:00
Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rusinów na rok 2016

2016-02-19 11:25:36
Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku

w sparwie powołania Zespołu ds. szacowania ryzyka oraz spraw kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Gminy Rusinów oraz II poziomu w gminnych jednostkach organizacyjnych

2016-02-19 11:17:17
Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwięrząt na terenie Gminy Rusinów na rok 2016"

2016-02-19 11:15:00
Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach oraz Niepublicznego Przedszkola w Nieznamierowicach w okresie od 2 lutego do 31 marca 2016 roku

2016-02-19 11:11:54
Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie wsi Nieznamierowice

2016-02-19 11:09:54