Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Rusinów z dnia 4 maja 2016 roku

w sprawie przekazania Radzie Gminy Rusinów sprawozdania finansowego za 2015 rok

2016-05-16 14:35:17
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Rusinów z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia polityki antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy w Rusinowie

2016-05-16 14:33:23
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Rusinów z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rusinów na 2016 rok

2016-05-16 14:30:28
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Rusinów z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczówka dz. nr 359"

2016-05-16 14:27:37
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Rusinów z dnia 4 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych pn.: "Remont korytarzy urzędu gminy w Rusinowie"

2016-05-16 14:25:10
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Rusinów z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rusinów na lata 2016 - 2022, wyznaczenia jego koordynatora oraz ustalenia Regulaminu prac zespołu ds. opracowania Strategii Gminy Rusinów na lata 2016 - 2022

2016-05-16 14:16:48
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Rusinów z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rusinów na 2016 rok

2016-05-16 13:20:13
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Rusinów z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rusinów za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015

2016-05-16 13:14:25
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Rusinów z dnia 17 marca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie za 2015 rok

2016-05-16 13:10:48
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Rusinów z dnia 17 marca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Socjalnej

2016-05-16 13:08:38