Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Schemat czynności sprawdzających podczas kontroli podatkowej

Na podstawie art.47 §3 ustawy z dnia 6 marca 2018r Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r, poz.646) Wójt Gminy Rusinów prezentuje schemat czynności sprawdzających podczas kontroli podatkowej przedsiębiorców

2018-09-10 10:16:19
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej

Wójt Gminy Rusinów mając na uwadze art. 47 §3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r, poz.646) w załączeniu prezentuje schemat kontroli podatkowej

2018-09-10 10:14:07
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2017 roku pomocy publicznej - ulgi w podatku rolnym

Wójt Gminy Rusinów działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym oraz zwolnienia z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejacego gospodarstwa rolnego na podst. ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1892).

2018-05-16 09:07:17
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2017 roku pomocy publicznej

Wójt Gminy Rusinów działając na podstawie przepisów zawartych w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposaidających osobowości prawnej, którym udzielono w 2017 roku pomocy publicznej.

2018-05-16 08:55:31
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2016 roku pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Rusinów działając na podstawie przepisów zawartych w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2016 roku pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2017-04-06 14:58:42
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2016 roku pomocy publicznej - ulgi w podatku rolnym

Wójt Gminy Rusinów działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej z tytułu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym oraz zwolnienia z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejacego gospodarstwa rolnego na podst. ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r., poz. 617).

2017-04-06 14:50:31
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2014 roku pomocy publicznej

Wójt Gminy Rusinów działając na podstawie przepisów zawartych w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27. 08. 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości - Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2014 roku pomocy publicznej.
2015-03-27 13:21:52
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono w 2013 roku pomocy publicznej w rolnictwie - zwrot podatku akcyzowego

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono w 2013 roku pomocy publicznej w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis w ramach programu pomocy państwa SA.3518 (2012/N) - dotacja - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
2014-04-11 13:45:36
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono w 2013 roku pomocy publicznej w rolnictwie - zwolnienie z podatku

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono w 2013 roku pomocy publicznej w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis w ramach programu pomocy państwa E 54/2004 - zwolnienie z podatku 
2014-04-11 13:38:31