Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rusinów

2019-01-15 10:34:02
Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020

2019-01-15 10:32:24
Program osłonowy w zakresie "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

2019-01-15 10:26:48
Statut Gminy Rusinów

2018-11-15 08:06:38
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Rusinów w 2017 roku

2018-01-11 10:56:07
Harmonogram rekrutacji do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej

2017-04-19 12:45:53
Strategia Rozwoju Gminy Rusinów na lata 2016-2022

2017-04-19 12:38:48
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rusinów

2017-04-19 11:56:00
Regulamin Organizacyjny Zakładu Placówek Oświatowych w Rusinowie

2015-11-30 08:54:06
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rusinów na lata 2014-2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rusinów na lata 2014-2032 
2014-11-12 11:20:56
Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie 
2012-09-12 09:34:23
Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie

Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie 
2012-09-12 09:31:46
Regulamin Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie

Regulamin Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie 
2012-09-12 09:28:47
Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rusinowie

Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rusinowie 
2012-09-12 09:25:31
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rusinów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rusinów 
2012-09-12 09:22:53
Strategia Rozwoju Gminy Rusinów na lata 2007 - 2015

Strategia Rozwoju Gminy Rusinów na lata 2007 - 2015

2012-09-12 09:19:14
Regulamin Dostarczania Wody

Regulamin Dostarczania Wody na terenie Gminy Rusinów 
2012-09-12 08:26:03
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Rusinów 
2012-09-12 08:18:52
Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Rusinów na lata 2007 - 2030 
2012-09-12 08:17:54
Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rusinów na lata 2007 - 2015 
2012-09-12 08:15:53
Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rusinów na lata 2007 - 2015 
2012-09-12 08:13:38
10 20 30 40 50 Wyników