Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rusinów

2019-01-15 10:34:02
Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020

2019-01-15 10:32:24
Program osłonowy w zakresie "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

2019-01-15 10:26:48
Statut Gminy Rusinów

2018-11-15 08:06:38
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Rusinów w 2017 roku

2018-01-11 10:56:07
Harmonogram rekrutacji do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej

2017-04-19 12:45:53
Strategia Rozwoju Gminy Rusinów na lata 2016-2022

2017-04-19 12:38:48
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rusinów

2017-04-19 11:56:00
Regulamin Organizacyjny Zakładu Placówek Oświatowych w Rusinowie

2015-11-30 08:54:06
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rusinów na lata 2014-2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rusinów na lata 2014-2032 
2014-11-12 11:20:56