Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rusinów do roku 2020

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rusinów do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

2017-01-10 08:24:51
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów - etap II - NIEZNAMIEROWICE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów - etap II - NIEZNAMIEROWICE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
2013-11-26 14:14:03
Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Krzesławic

Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Krzesławic 
2013-10-01 08:34:04
Obwieszczenie o uchwaleniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Nieznamierowic

Obwieszczenie o uchwaleniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Nieznamierowic 
2013-10-01 08:32:39
Wykaz nieruchomości Gminy Rusinów przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości Gminy Rusinów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
2013-08-02 13:29:07
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów - etap II - Nieznamierowice

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów - etap II - Nieznamierowice 
2013-02-06 12:33:12