Dostęp do Elektronicznej Skrzynki Podawczej 

 

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 
Kliknij na link poniżej aby przejść do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Rusinów
Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Jak uzyskać Profil Zaufany

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:
Dyskietka 1,44 MB
Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
Płyta CD-RW.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,

Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 

Liczba odwiedzin : 1197
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Wardecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Wardecki
Czas wytworzenia: 2012-09-12 08:38:31
Czas publikacji: 2012-09-12 08:38:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak