Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie uznania wniosku dotyczącego lokalizacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych na działce ewidencyjnej nr: 2435; 2437; 2440 w miejscowości Gałki, gmina Rusinów

2019-02-26 11:35:58
Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2019-02-26 11:34:27
Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany w Uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2019-02-26 11:32:16
Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rusinów na 2019 rok

2019-02-26 11:16:32
Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie funduszu sołeckiego

2019-02-26 11:15:18
Uchwała Nr IV/22/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Przysuskiego

2019-02-26 11:13:50
Uchwała Nr IV/21/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rusinów na 2019 rok

2019-02-26 11:13:21
Uchwała Nr IV/20/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusinów na lata 2019-2022

2019-02-26 11:12:19
Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu dostraczania wody i odprowadzania scieków na terenie gminy Rusinów

2019-01-15 09:53:08
Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjecia Wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020

2019-01-15 09:50:48