Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej przez Gminę Rusinów kwocie długu w latach objętych WPF.

2018-01-22 13:49:28
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę Rusinów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.

2018-01-22 13:47:39
Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium

2017-05-26 12:11:00
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

2017-05-26 12:07:45
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Rusinów

2017-05-26 12:06:25
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty pożyczki

2017-05-26 12:04:45
Opinia Składu Orzekającego RIO o WPF na lata 2017-2020

Uchwała Nr Ra.454.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rusinów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020

2016-12-22 10:20:12
Opinia Składu Orzekającego RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr Ra.455.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rusinów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu

2016-12-22 10:16:50
Opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr Ra.150.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym Wójta Gminy Rusinów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015

2016-12-22 10:13:45
Opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rusinów

Uchwała Nr Ra.186.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Rusinowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015

2016-12-22 10:10:08