Informacja o XXVIII sesji Rady Gminy Rusinów  

 

 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że dnia 28 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 1600  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Rusinów VII kadencji.

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusinów na lata 2018 – 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rusinów na 2018 rok.
  6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  7. Sprawy różne i udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  9. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady Gminy Rusinów

/-/

Dorota Jaciubek

 


Liczba odwiedzin : 174
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Kopytowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Kopytowska
Czas wytworzenia: 2018-06-25 15:01:38
Czas publikacji: 2018-06-25 15:01:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak