Informacja o XXIX sesji Rady Gminy Rusinów 

 

 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że dnia 27 września 2018 roku (czwartek) o godz. 1600  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Rusinów VII kadencji.

Tematem obrad będzie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rusinów za I półrocze 2018 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Rusinów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusinów na lata 2018 – 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rusinów na 2018 rok.
 8. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 9. Sprawy różne i udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Zakończenie obrad.

                                           

Przewodniczący Rady Gminy Rusinów
/-/
Dorota Jaciubek

 


Liczba odwiedzin : 85
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Kopytowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Kopytowska
Czas wytworzenia: 2018-09-24 10:02:53
Czas publikacji: 2018-09-24 10:02:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak