Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/111/12 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włąściciela nieruchomości 
2013-01-15 09:40:26
Uchwała Nr XXI/110/12 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
2013-01-15 09:38:52
Uchwała Nr XXI/109/12 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
2013-01-15 09:37:26
Uchwała Nr XXI/108/12 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rusinów oraz zagospodarowania tych odpadów 
2013-01-15 09:35:18
Uchwała Nr XXI/107/12 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych 
2013-01-15 09:32:35
Uchwała Nr XXI/106/12 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 
2013-01-15 09:31:19
Uchwała Nr XXI/105/12 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 
2013-01-15 09:30:04
Uchwała Nr XXI/104/12 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Rusinów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rusinów na rok 2013 
2013-01-15 09:27:48
Uchwała Nr XXI/103/12 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 
2013-01-15 09:25:54
Uchwała Nr XXI/102/12 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Rusinów na rok 2013

2013-01-15 09:22:44