Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVIII/162/09

w sprawie: Uchwalenia Budżetu Gminy Rusinów na 2010 rok
2012-09-20 08:31:22
Uchwała Nr XXXVIII/161/09

w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2009
2012-09-20 08:28:39
Uchwała Nr XXXVIII/160/09

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Rusinów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rusinów na rok 2010
2012-09-20 08:22:01
Uchwała Nr XXXVII/159/09

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012-09-20 08:20:22
Uchwała Nr XXXVII/158/09

w sprawie: przyjecia rocznego programu współpracy samorządu gminy Rusinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
2012-09-20 08:18:13
Uchwała Nr XXXVII/157/09

w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2012-09-20 08:16:14
Uchwała Nr XXXVII/156/09

w sprawie: okreslenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2012-09-20 08:14:27
Uchwała Nr XXXVI/155/09

w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2009
2012-09-17 08:28:41
Uchwała Nr XXXVI/154/09

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rusinów"
2012-09-17 08:25:57
Uchwała Nr XXXV/153/09

w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2009
2012-09-17 08:23:32