Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIV/62/07

w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej
2012-09-24 11:55:33
Uchwała Nr XIV/59/07

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Rusinów na rok 2008
2012-09-24 11:53:11
Uchwała Nr XIV/58/07

w sprawie: określenia górnej stawki opłat za odbiór odpadów z terenu Gminy Rusinów
2012-09-24 11:50:00
Uchwała Nr XIII/56/07

w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2012-09-24 11:48:39
Uchwała Nr XIII/55/07

w sprawie: obniżenia ceny drewna dla celów podatku leśnego na 2008 rok
2012-09-24 11:47:22
Uchwała Nr XIII/54/07

w sprawie: obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok
2012-09-24 11:46:08
Uchwała Nr XIII/53/07

w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2012-09-24 11:44:36
Uchwała Nr XIII/52/07

w sprawie: zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusinów
2012-09-24 11:43:21
Uchwała Nr XI/44/07

w sprawie: akceptacji wniosku Wójta Gminy Rusinów, o wszczęcie postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości
2012-09-24 11:41:51
Uchwała Nr XI/43/07

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie czynności związanych z możliwością partycypowania w kosztach zakupu samochodu - karetki pogotowia ratunkowego dla SPZZOZ w Przysusze
2012-09-24 11:40:33