Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP 

 

Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
do spraw referendum

 

Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP

Na podstawie art. 182 ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz.U. z 2011 roku, Nr 21, poz. 112) Wójt Gminy Rusinów podaje do publicznej wiadomości, iż losowanie składów obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

odbędzie się w dniu 05 października 2015 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Rusinowie, (sala konferencyjna - I piętro).

Losowanie odbędzie się w tych obwodowych komisjach, w których liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład. W takim przypadku komisja powoływana jest w największym dopuszczalnym składzie, a jej skład ustalany jest w trybie losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 Kodeksu wyborczego.

 
Liczba odwiedzin : 415
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Wardecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Wardecki
Czas wytworzenia: 2015-10-02 14:56:27
Czas publikacji: 2015-10-03 20:10:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak